MUDr. Indrová Helena Vaníčkova 1318/25, Ústí nad Labem +420 475 216 223

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Dle vyhlášky MZČR č. 467/1992: Zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, není hrazena zdravotní pojišťovnou. Ceník se řídí doporučením Lékařské komory.

Podrobný ceník
Vyšetření na zbrojní průkaz - 1. vystavení
1.000 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz - Periodické
800 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz
500 Kč
Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu
400 Kč
Předoperační vyšetření před placeným výkonem
600 Kč
Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání
500 Kč
Periodická preventivní prohlídka do zaměstnání
500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
200 Kč
Jiná vyšetření na žádost pacienta nebo organizace
(profesní průkazy, prohlídky pro sportovní, studijní a jiné účely, řidiči nad 65 let)
400 Kč
Vypracování posudku o bolestném a ztížení spol. uplatnění
400 Kč
Vypracování zprávy o úrazu pro pojištovnu
400 Kč
Komplikovaný administrativní výkon (za každou započatou 1/2 hodinu)
200 Kč
Jednoduchý administrativní výkon
100 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ
100 Kč
Náhradní tiskopis při ztrátě - DPN, žadanky
100 Kč
Kompletní výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojištění
400 Kč
Aplikace injekce do svalu na vlastní žádost (očkování bez ceny očkovací látky)
150 Kč
Vyplnění a potvrzení cizojazyčných formulářů
500 Kč
Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče
250 Kč
Vyplnění žádosti o rekondiční pobyt
300 Kč
Vyjádření o zdravotním stavu osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
415 Kč